041 563 084

Popravilo bojlerja : 041-563 084,  servis bojlerja, čiščenje ali montaža bojlerjev, bojler lahko tudi nabavimo in dostavimo za vas. Servis v 24 urah. Električni bojler je potrebno servisirati, tako kot vse ostale  naprave. Nudimo vam strokovno in zanesljivo izvedbo z garancijo na vse naše storitve. Prepustite popravilo bojlerja ali čiščenje bojlerja nam, ki imamo dolgoletne izkušnje na tem področju.

VODA IN NAŠ PLANET

Približno 70 odstotkov zemeljske površine pokrivajo oceani, ki skupaj vsebujejo kar 97 odstotkov planetarne vode. Malo več kot dva odstotka vode sta ujeta v ledenikih in snegu. Le nekaj manj kot en odstotek planetarne vode je sladke, medtem ko je človeku dosegljiva le slaba tretjina. In na tej slabi tretjini odstotka sloni vsa naša civilizacija.
Voda je naravna dobrina, ki je pogoj za življenje na Zemlji in v naravi nenehno kroži. Z izhlapevanjem prehaja v ozračje in se s padavinami vrača na zemeljsko površje, kjer del vode porabimo za vsakdanje življenje, del je odteče v reke in v podzemlje, del pa izhlapi.
V minulih 100 letih se je poraba pitne oziroma sladke vode povečala za šestkrat. Že danes je mnogo držav, kjer je pomanjkanje vode, še posebej čiste pitne, veliko. Naraščanje števila prebivalstva in grožnja klimatskih sprememb lahko ob dosedanjem načinu uporabe vode pripeljeta do velike svetovne krize z vodo.
Emisije nevarnih snovi, ki jih posredno ali neposredno človek spušča v podtalnico, ki je zaloga naše pitne vode, poslabšujejo kakovost vode in zmanjšujejo primernost vodnih virov za uporabo. Voda je namreč kot kameleon, ki povsem povzema vzorce okolja, kajti voda je odlično topilo in nam vse, kar smo nekoč stresli v okolje, čez leto, desetletje ali celo stoletje vrne v kozarec .